Kontakt

AUTOMOBILE TORINO KRAKÓW Sp. z o.o.

ul. Zakopiańska 288
30-435 Kraków

tel.: 12 269 12 26
fax: 12 269 22 60

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000494406
Kapitał zakładowy 124 900,00 PLN w całości opłacony
REGON 123015070, NIP 679-309-75-22
Numer rachunku bankowego: PL 09 1910 1048 2116 7059 7215 0001 Deutsche Bank PBC SA.

Prezes Zarządu: Józef Olech

Formularz kontaktowy