Proponujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń. 

  • Wysokość składki jest uzależniona od rodzaju pojazdu, wariantu, oraz sumy ubezpieczenia.
  • Wysokość lub rodzaj świadczeń zależy od wariantu ubezpieczenia, które wybrałeś.

Nasza wiedza, doświadczenie i ciągłe dążenie do doskonałości w jakości usług sprawiają, że dokładamy wszelkich starań, by należne świadczenia były wypłacane jak najszybciej tak, abyś zawsze był w pełni zadowolony z pomocy, którą oferujemy.

NASZE MOTTO   : szybko, sprawnie i bez zbędnych formalności.

WSPÓŁPRACUJEMY Z :

  • BENEFIA
  • GENERALI
  • WARTA
  • PZU
  • HESTIA

Szczegółową ofertę uzyskacie Państwo w Dziale  Ubezpieczeń Automobile Torino 

tel. 12 269 12 26 wew. 116, 148, 113
ZAPYTANIA PROSZĘ  KIEROWAĆ  NA  : 

ubezpieczeniakrakow@automobiletorino.pl

anna.surma@automobiletorino.pl

dominika.wielecka@automobiletorino.pl

DOSTĘPNE UBEZPIECZENIA

OC

Obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu w kraju i za granicą.

W ramach ubezpieczenia PZU SA przejmuje odpowiedzialność materialną posiadacza pojazdu i wypłaca odszkodowanie osobom trzecim za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu.

AC

Ubezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia, zapewniające kompleksową ochronę ubezpieczeniową przed stratami materialnymi związanymi z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę strat wynikających z uszkodzenia, zniszczenia pojazdu bądź jego utraty w następstwie wypadku drogowego, kradzieży, pożaru lub innego zdarzenia losowego.

NW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu powstałych w związku z jego ruchem.

Ubezpieczenie Moje Mieszkanie/ Mój  Dom

Ubezpieczenie jest idealnym rozwiązaniem dla Klientów, którzy pragną ubezpieczyć dobra przechowywane w domu lub mieszkaniu, oferuje gwarancję ubezpieczeniową od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim (np. zalanie mieszkania).

Ubezpieczenie Moje Mieszkanie Plus/ Mój Dom Plus

Rozszerzona polisa Moje Mieszkanie, w ramach, której ochroną ubezpieczeniową objęte jest nie tylko mienie ruchome, ale także sam budynek albo mieszkanie.

Ubezpieczenie  Kosztów Leczenia Plus

Ubezpieczenie przeznaczone dla osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty związane z leczeniem, z transportem medycznym, a także koszty natychmiastowej pomocy. Opłacając dodatkową składkę Klient otrzyma zwrot kosztów wynikających z utraty lub uszkodzenia swojego bagażu w wyniku zdarzenia losowego.